پارچهای گوناگون مناسب اندام گوناگون

پارچهای مناسب اندام گوناگون

پارچه چسبان:

مناسب مدلهای تنگ برای اندام متناسب با رنگهای شادوزنده.

ارجه بدن نما:

ناسب مدل های فانتزی/شب و عروس /لباس زیرزنانه

پارچه اهاردار:

مناسب اندامهای لاغرو متوسط برای پوشانیدن گونهای مختلف لاغری ها وچاقی ها و همچنین برای لباسهای فانتزی درافرادلاغربا رنگهای شاد وزنده ودرافرادچاق با رنگهای تیره ومات مناسب میباشد.

پارچهای ساده :

مناسب اندامهای گوناگون اگرشخص لاغرباشدرنگ شادوزنده واگرچاق باشد رنگهای مات وبهترین کارتزیینات روی پارچه ساده میباشد وبرای تمام لباسهای رسمی وساده قابل استفاده اند.

پارچهای نقش دار:

مناسب مدلهای چیندار برشدار بارنگهای مختلف

پارچهای نقش دارریز:

مناسب اندام چاق /بدون چین /ویابرش بصورت عمودی ودر رنگهای مات و تقریبا تیره

پارچهای نقش دار درشت:

مناسب اندام لاغرهمراه چین وبرش دار بصورت افقی /رنگهای شادوروشن

پارچهای راه راه:

مناسب مدلهای اسپرت ویا اگر جنس پارچه الگانت ورسمی باشد مناسب مدلهای فانتزی میباشد.

پارچهای راه راه باریک:

مناسب اندام چاق است وراه راه عمودی با استفاده ازبرشهایی که این فرم راتشدید کندمیتواند بارنگهای مات و یاتیره مفید باشد.

پارچهای چهارخانه:

مناسب انواع مدلها/جنس پارچه مناسب فصلهای مختلف /اگرزمستانی باشد لباس های اسپرت ورسمی/کت ودامن واگرتابستانی باشد مناسب بلوز وپیراهن مردانه است.

پارچهای چهارخانه ریز:

مناسب اندام چاق با رنگهای تیره ومات میباشد.

چهارخانه درشت:

مناسب اندام لاغربا رنگهای روشن و شادمیباشد.

پارچهای نرم و خشن :

پارچهایی با سطح خشن وزبرمسلما قطربیشتری به اندام پوشنده لباس داده و اورا درشتر از انچه که هست نمایان میسازد.طبعا یک پارچه کرپ نازک به طور وضوح وزن شخص را بیش از چندگرم افزایش نخواهدداد/درحالی که یک پالتو توییدپشمی گاهی تا چندکیلو ازدیار وزن را موجب خواهدشد/البته به نظر میرسد.پس به طور کلی باید به خاطر داشت که انوع پارچهای لطیف اندام را درشتر جلوه گر نخواهدساخت مشروط براین که دارای رنگ شفاف نیز نباشند.

پارچهای اهار دار:

پارچهای اهاردار خطوط اندام را ان چنان که هست نمایان نمی سازندو این مسلم است.زیرا که این قبیل پارچها به اصلاح روی تن نمیخوابند.باوجود اینکه گاهی با استفاده ازاین نوع پارچها میتوان عیوب اندام را مخفی نگاه داشت ولی به نوعی نیز اندام را درشت تر ازانچه که هست جلوه میدهند.

پارچهای چسبان:

این نوع پارچها دارای دو خاصیت میباشند بدین طریق هرگاه انها را به فرم مستقیم یا استوانه ای شکل بدوزید/خطوط خارجی اندام را به طور وضوح نشان داده اید وبرای مثال لباسی با پارچه ژرسه چسبان/پوشنده لاغر خود خودرا لاغر تر و پوشنده چاق را چاق تر نشان میدهد.

پارچهای بدنما:
پارچهای بدنما مانند حریر/شیفون وغیره را میتوان چین دار ودراپه دوخت ولی باید ادغان داشت که با استفاده ازاین نوع پارچها خطوط اندام کاملا واضح مشخص وبه چشم می ایند. بنابراین عاقلانه نیست که ازاین قبیل پارچها برای پنهان کردن چاقی بیش از حد پوشنده استفاده شود ویا ان را برای خانمی با اندام بسیارلاغر به کارببریم.
برگرفته از کتاب طراحی لباس جامع
مولف م.فهیم نیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button