سایزگیری مانتو شلوار اداری

 

اندازه گیری سایز 36 سایز 38 سایز 40 سایز 42 سایز 44 سایز 46 سایز 48 سایز 50 سایز 52
دور سینه 90 94 98 102 106 110 114 118 122
دور باسن 94 98 102 106 110 114 118 122 126
قد مانتو 100 100 100 100 100 100 100 100 100
قد استین 57 58 59 60 61 62 63 64 65