سایزگیری مانتو شلوار اداری

 

اندازه گیری سایز ۳۶ سایز ۳۸ سایز ۴۰ سایز ۴۲ سایز ۴۴ سایز ۴۶ سایز ۴۸ سایز ۵۰ سایز ۵۲
دور سینه ۹۰ ۹۴ ۹۸ ۱۰۲ ۱۰۶ ۱۱۰ ۱۱۴ ۱۱۸ ۱۲۲
دور باسن ۹۴ ۹۸ ۱۰۲ ۱۰۶ ۱۱۰ ۱۱۴ ۱۱۸ ۱۲۲ ۱۲۶
قد مانتو ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
قد استین ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵

 

 

3/5 (10 نظر)
3.6/5 (5 نظر)