“شرح حالی از مدیریت باران دخت”

 

 

 

لطفا یک بیوگرافی از خودتان بفرمایید.

علی محمد طاعتی هستم ، متولد سال 1360 از توابع شهر اسفراین،یکی از تولید کننده های اصلی مانتو و فرم های اداری هستم. یک فروشگاه مانتو فروشی در میدان هفت تیر دارم و چند شعبه دیگر هم در مناطق دیگر. تولید لباس فرم برخی سازمان ها و مراکز خصوصی و دولتی و بعضی مراکز را بر عهده دارم.

می دانیم کار خود را از صفر شروع کرده اید، برای خوانندگان ما توضیح دهید که کارتان را از کجا و چطور شروع کرده اید؟ مراحل موفقیت خودتان را بفرمایید.

بله من کارم را از صفر شروع کردم. من جوانی شهرستانی بودم که فقط با یک پتو به تهران آمدم. اوایل وارد کار ساختمانی شدم ، بنایی می کردم. بعد از مدتی به این فکر افتادم که با این کار …