آموزش سایزگیری شلوار بدون نیاز به پروکردن

آموزش سایزگیری شلوار بدون نیاز به پروکردن

گاهی پیش میاید برای خرید شلوار امکان پرو کردن آن را نداریم. در این مواقع چکار می کنید؟ شاید بی خیال خرید شلوار شوید و خرید را به وقت دیگری موکول کنید. اما در این مقاله چند روش جالب و تقریبا مطمئن را برای سایزگیری شلوار بدون پرو کردن قرار دادیم و پیشنهاد می کنیم تا انتها با مانتو اداری باران دخت همراه باشید.

تعیین اندازه مناسب عرض شلوار

برای تعیین عرض مناسب شلوار آرنج را خم کرده و دست را مشت کنید.

از آرنج تا مشت شما باید دقیقا اندازه کمر شلوار باشد.

این روش مناسب کسانی است که شلوار با مدل کمر استاندارد می پوشند

و ممکن است سایز خورده شده روی شلوار اشتباه و استاندارد نباشد.

اگر کمر شلوار فاق بلند باشد نیاز نیست کاملا اندازه تا مشت شما باشد و یک مقدار بلند بودنش مشکلی ایجاد نمیکند..

سایز شلوار

روش انتخاب شلوار

انتخاب مناسب اندازه قد شلوار

در این روش برای اینکه انتخاب دقیق و مناسبی داشته باشین، دمپای شلوار را با دو دست بگیرید و دست هایتان را تا جایی که می توانید باز کنید.

اگر وسط شلوار دقیقا زیر چانه قرار بگیرد اندازه قد آن شلوار مناسب تان است.

 

 

 

 

چگونه انتخاب مناسبی نسبت به شلوار اسکینی داشته باشیم؟

اگر می خواهید بدانید شلوار اسکینی راحت تنتان می شود یا نه دستان را مشت کنید و از دمپای شلوار رد کنید.

اگر دست مشت شده به راحتی و بدون هیچ فشاری در دمپای شلوار جا شود اندازه است و انتخاب مناسبی می باشد.

 

 

 

 

همکاری با شرکت ها و ارگان های دولتی و خصوصی با شرایط ویژه