آموزش دوخت انواع یقه
آموزش-دوخت-یقه

آموزش دوخت انواع یقه

حتما شما هم نام یقه های مختلف مثل یقه گرد، یقه دیپلمات، یقه خرگوشی و … را شنیده اید. اگر خیاط هستید و یا به خیاطی علاقه دارید این مقاله برای شماست. در این مطلب به شما روش برش و دوخت چند نوع یقه محبوب را آموزش داده ایم. پس تا انتها با باران دخت همراه باشید و البته اگر به دنبال خرید مانتو شلوار اداری با یقه گرد و … هستید می توانید از سایت ما سفارش دهید.

آموزش دوخت یقه گرد

بعد از رسم الگو از نقطه 29 داخل شیب سرشانه به تناسب مدل می شویم. نقطه ج29 و از نقطه 30 برابر با CM4-6 پایین آمده نقاط جدید را بطور هلال رسم می کنیم و از سرشانه پشت از نقطه 16 با اندازه (ج29-29) داخل شیب سرشانه می شویم. ج16 و از نقطه 7 روی خط وسط پشت CM1-2 پایین آمده و 2 نقطه جدید را بطور هلال وصل می کنیم. سپس حلقه جدید پشت و جلو بدست می آید.

 

انواع یقه انواع یقه

آموزش دوخت یقه هفت

از نقطه 29 روی شیب سرشانه 3-1 سانت داخل شده و از نقطه 30 به پایین CM10-15 علامت می زنیم. 2 نقطه جدید را مستقیم بهم وصل می کنیم و از 2/1 این خط 5/0 تا CM2 داخل شده و یقه هفت را با هلال

مختصر رسم می کنیم تا زیبایی یقه بهتر شود و قبل از رسم یقه حتما پنس کوچک CM5/0 در گودی یقه را می بندیم.

 

انواع یقه هفت انواع یقه هفت

 

آموزش دوخت یقه چهارگوش (خشتی)

از نقطه 29 با توجه مدل داخل شیب سرشانه می شویم. نقطه ج29 و از این نقطه CM10-15 بموازات وسط جلو پایین می آییم تا نقطه K و از K به وسط جلو عمود شود. در یقه های باز چهارگوش از K 2 سانت داخل می شویم و به ج29 وصل می کنیم.

با توجه به اینکه قبلا پنس سرشانه 2برابر شده و موقع رسم یقه با پنس CM5/0 یقه بسته می شود.

انواع یقه خشتی انواع یقه خشتی

 

 

 

آموزش دوخت یقه دلبری (فانتزی)

از ترکیب یقه چهارگوش و یقه هفت بدست می آید در ابتدا یقه چهارگوش را رسم می کنیم و مدلهای مختلف را طراحی می کنیم.

 

انواع یقه فانتزی

 

آموزش دوخت یقه قایقی (کشتی)

از انتهای سرشانه جلو و پشت CM2-4 داخل شده و ابتدای یقه جلو و پشت را با هلال مختصر وصل می کنیم.

افرادی که گردن کوتاه و چاق دارند از نقطه 30 روی خط وسط جلو CM1-2 پایین می آییم و به 2 یا CM4 داخل شده از سرشانه بطور هلال وصل می کنیم.

 

Collar ship

 

آموزش دوخت یقه شکاری

دو خط عمود برهم رسم می کنیم که همدیگر را در نقطه 1 قطع می کنند. از CM2-1=CM8-6 بطرف بالا علامت می زنیم

3-2 برابر 2/1 دور گردن یا مجموع حلقه گردن جلو و پشت منهای نیم سانت را اندازه می زنیم 2 و 3 را بهم وصل می کنیم

از 2/1 این خط 5/1 سانت بطرف بالا علامت می زنیم. (2-4) 1/2 (3-2) و 5-4 مساوی CM5/1 از 2 به 3 طوری رسم می کنیم

که از نقطه 5 بگذرد و سپس از 6-2 عرض یقه را به بالا اندازه می زنیم. (2-6)=8 تا 6 سانت از نقطه 3 تا 7 مساوی CM5-6

علامت می زنیم و 8-7 عمود بطرف بالا برابر با 4 سانت علامت می زنیم. از 8 به 3 مستقیم وصل می کنیم و از 6 با هلال به

نقطه 8 وصل میکنیم. 6-2 خط وسط پشت یقه می باشد.

1 به 2=12-10 سانت

2 به 3=مجموع حلقه جلو و پشت %1 سانت

2 به 4=2/1(2 به 3)

4 به 5=5/2-3 سانت

2 به 6=7-6 سانت عرض یقه

3 به 7=8-7 سانت

8 به 7=4-3 سانت

 

یقه شکاری

 

آموزش دوخت یقه خرگوشی

یقه خرگوشی مانند شکاری می باشد، با این تفاوت که از نقطه 3 تا 7 مساوی 12-10 سانت خارج می شویم و از 8 تا 7، 6

سانت عمود بطرف بالا می رویم و به 8 به 3 و 6 وصل می کنیم می توان نوک یقه را در نقطه 8 کمی هلال کرد.

توجه

فاصله 3-2 در یقه شکاری و خرگوشی 2/1 دور گردن و یا مجموع حلقه گردن پشت وجلو الگو منهای جادگمه می باشد.

 

 

یقه خرگوشی

 

آموزش دوخت یقه 3 سانتی

فاصله 2-1 مجموع هلال یقه جلو و پشت الگو منهای نیم سانت می باشد. 3-1 مساوی هلال یقه پشت الگو می باشد. 4-2

مساوی 2 سانت بطور عمود بالا می رویم. 5-4 مساوی 3 سانت دیگر علامت می زنیم. 6-1 مساوی 3 سانت عرض یقه را

بطرف بالا عمود می رویم.از نقطه 6 بطور هلال به 5 وصل می کنیم و روی این خط تا نقطه 7 یک سانت داخل می شویم به

4 وصل می کنیم و از 4 به 3 بطور هلال وصل می کنیم.

1 به 2=مجموع هلال یقه جلو وپشت %5/0

1 به 3=هلال یقه پشت الگو

2 به 4=5/2-2 سانت

4 به 5=5/3-3 سانت

5 به 6=2-5/1 سانت

1 به 7=4-5/3 سانت

به تناسب مدل می توان از نقطه 6 مساوی 5/0 سانت داخل شده و با هلال رسم کرد. دو خط (4 به 1) و (7 به 6) با

هلال مختصر رسم می شود.

 

یقه سه سانت

 

آموزش دوخت یقه مردانه با پایه جدا

مستطیلی به طول مجموع هلال یقه جلو و پشت الگو منهای نیم سانت و عرض 5/10-10 سانت رسم می کنیم. از 4 تا 10

مساوی با 2-5/1 سانت مقدار جادگمه را در امتداد 3 به 4 خارج می شویم و از 11 بطور مستقیم به 7 وصل می کنیم اگر

بخواهیم نوک یقه بلندتر باشد خط 11-7 را به طرف خارج امتداد می دهیم از 5/0 تا 5/1 سانت و از این نقطه با هلال کم تا

نزدیک 9 وصل می کنیم.

 

1 به 2=مجموع هلال یقه جلو وپشت الگو

1 به 3=هلال یقه پشت الگو

2 به 4=2 سانت

4 به 6=1 به 5=CM5/2=عرض پایه یقه

6 به 7=1 سانت

5 به 8=4 سانت

9 به 8=CM4-5 =عرض یقه

9 به 1=2 به 11

4 به 10=CM5/2-2=مقدار جادگمه

توجه

می توان از نقطه 11 مساوی نیم سانت داخل شد و نوک یقه را بصورت هلال وصل کرد و یا از نقطه 11 مساوی 5/1 سانت خارج شد و نوک یقه را بصورت تیز رسم کرد.

 

یقه مردانه پایه جدا

 

آموزش دوخت یقه ب.ب – گرد

2/1 دور گردن=2 به 1 یا مجموع هلال یقه جلو و پشت الگو

2 به 3=5/2 سانت

1 به 4=3/1(2 به 1)

1 به 5=5/1-1 سانت

3 به 6=2 سانت پایه یقه

6 به 7=5 به 8=5-4 سانت عرض یقه

5 به 9=2/1(8 به 5)

9 به 10=1 سانت

 

 

یقه ب ب

 

آموزش دوخت یقه مردانه یک تکه (یکسره)

مستطیلی بطول 2/1 دور گردن بعلاوه 2 سانت و عرض 10-9 سانت رسم می کنیم.

1 به 2=2/1 دور گردن =2 سانت مقدار جادگمه

2 به 3=1 به 4=10-9 سانت

1 به 5=4/1(2 به 1)

1 به 7=2 به 6=5/1-1 سانت

6 به 8=3-5/2 سانت

از نقطه 8 خطی بموازات (2 به 1) رسم می کنیم از 7 با هلال به نقطه 10 رسم می کنیم.

4 به 11=5/1 سانت

9 به 12=5/2 سانت

دونقطه 11 و 12 را مستقیم بهم وصل می کنیم و آنرا امتداد داده تا هلال 10 به 7 را قطع کند.

یقه یک تکه

همکاری با شرکت ها و ارگان های دولتی و خصوصی با شرایط ویژه